Skip to content

مدیر آموزش

معرفی:

دکتر شهرام اشرفی راد

رشته تحصیلی و مرتبه علمی : استادیار رشته خاکشناسی

سوابق تحصیلی :

کارشناسی :  خاکشناسی، دانشگاه تبریز ، ۱۳۷۶

کارشناسی ارشد : علوم خاک ، دانشگاه علوم وتحقیقات تهران ، ۱۳۷۸

عنوان پایان نامه :بررسی اثرات پوکه معدنی بر خواص فیزیکی خاک، دانشگاه علوم وتحقیقات تهران ، ۱۳۷۸

دکتری تخصصی : علوم خاک ، دانشگاه ملی ارمنستان ، ۱۳۹۲

عنوان رساله :بررسی ومقایسه کارایی روشهای ارزیابی تناسب اراضی در دشت دامغان ،

تلفن تماس: خط مستقیم ۳۵۲۲۵۰۰۶

تلفن داخلی: ۲۷۱

شرح وظایف مدیر آموزش:

 • پاسخگویی به دانشجویان در خصوص انجام امورات مربوط به آموزش
 • نظارت بر ثبت دروس ارائه شده هر ترم در سامانه آموزش
 • بررسی موارد خاص دانشجویان و ارسال آنها به کمیسوین موارد خاص استان در صورت نیاز
 • تنظیم برنامه و برگزاری جلسات شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • برنامه ریزی و بهره برداری مطلوب از امکانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه
 • هماهنگ ساختن فعالیتهای آموزشی دانشگاه در رشته ها و گرایش های مختلف با همکاری رؤسای دانشکده ها
 • نظارت بر رعایت صحیح تقویم آموزشی با هماهنگی دفتر برنامه ریزی درسی واحد و ارسال گزارش به معاونت علمی دانشگاه
 • نظارت بر حسن اجرای آئین نامه ها، مقررات و بخشنامه های آموزشی توسط کارشناسان و مدیران گروه های آموزشی و واحدهای تابعه
 • رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسایی های آیین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
 • نظارت بر صدور گواهی های موقت و دانشنامه های دانش آموختگان
 • تلاش برای تحقق برنامه استراتژیک دانشگاه در حوزه آموزش و تحصیلات تکمیلی
 • تدوین دستور جلسه و صورت‌جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، با عنایت به وظایف مصوب این شورا


Scroll To Top