Skip to content

فراخوان شرکت و ارائه مقاله در اولین رویداد حوزه چالش های صنعت آهن و فولاد کشور با عنوان فن یاب ۱

یکی از راه‌های ایجاد ارزش افزوده در خصوص محصولات جانبی و یا ضایعات کارخانجات تولیدی استفاده از توان شرکت‌های مهندسی و یا هسته‌های فناور در اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور می‌باشد. یکی از راه‌های اعلام این فرصت‌ها و جذب هسته‌های فناور و به کارگیری آنها در جهت ایجاد ارزش افزوده برای کارخانجات تولیدی برگزاری رویدادهایی به صورت reverse pitch است. مجموعه هلدینگ فولاد مبارکه در نظر دارد با استفاده از این روش به افزایش بیشتر بهره‌وری و سود دهی کلی شرکت برسد. نقطه‌ی گلوگاهی برای نتیجه‌گیری از برگزاری چنین رویدادهایی در قدم اول انتخاب و اعلام موضوعات مناسب و در قدم دوم اطلاع رسانی و تشویق گروه‌های کاری توانمند در جهت شرکت در رویدادها و همچنین متمرکز شدن در راستای ارائه‌ی پیشنهادات خلاقانه است.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه-مجلسی برگزار میکند.

Scroll To Top