Skip to content

طرح های برون دانشگاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

طرحهای در حال اجرا
طرحهای خاتمه یافته
طرحهای در حال اجرا

1- بررسی کاهش بو با استفاده از باکتری در سطح برکه های تصفیه خانه فاضلاب مهدیشهر مدیر طرح: دکتر مجید مقبلی

2- پژوهش در زمینه تحلیل استاتیکی اجزا و زیر سیستم های مجموعه کمک فنر به کمک نرم افزار های المان محدود F E Mبرای شرکت کارخانه جات کمک فنر ایندامین مدیر طرح:دکتر سیدجواد محمدی بایگی

3- امکان سنجی جایگزینی نسوز کوره پخت آهک با آلیاژهای دمای بالا مدیران طرح: دکتر سید رحیم کیاحسینی و دکتر سید جواد محمدی بایگی

4- طراحی سامانه گرمایش محیطی جهت جلوگیری از یخ زدگی درختان دارای شکوفه در شب های سرد بهاری ونظارت بر نصب سامانه پیشنهادی در منطقه ای به مساحت 5 هکتار مدیرطرح: دکتر سید جوادمحمدی بایگی

5- طراحی اجزا و زیر سیستم های مکانیکی بازوی ربات چهار محور ازادی جهت نصب بر روی پلتفرم مرجع مدیرطرح: دکتر سیدجواد محمدی بایگی

6- شبیه سازی، انتقال حرارت همرفت در یک محفظه با صفحه ای با هندسه های مختلف با روش LBM مدیرطرح: دکترسیدجوادمحدی بایگی

7-بررسی راهکارهای بهینه سازی نوین مصرف انرژی با استفاده از نرم افزار کریر بر روی یک ساختمان اداری پنج طبقه مدیر طرح:دکتر سیدجواد محمدی بایگی

8-ررسی تاثیر شات بلاست میلگردهای مورد استفاده در بتن پل رودخانه های حاوی یون های مهاجم مدیر طرح: دکتر سیدرحیم کیاحسینی

طرحهای خاتمه یافته

1- بررسی کاهش بو در برکه های بی هوازی از طریق کنترل بی سولفیتها مدیر طرح: دکتر مجید مقبلی

2- انجام طرح پژوهشی با عنوان طراحی فضا های اموزشی بر مبنای طرح تحول بنیادین اموزشی و پرورشی متناسب با اقلیم و معماری ایران مدیر طرح: دکتر غلامحسین ناصری

3-ارائه خدمات مشاوره و طراحی پارک امام رضا (ع) مدیر طرح: دکتر غلامحسین ناصری

Scroll To Top