Skip to content

تارنمای انتشارات

بازاریابی ورزشی  مولفان: متیودی شانک، مارک آر لیبرگر مترجم: دکتر نعمت¬اله نعمتی و همکاران این کتاب با پوشش تمامی موضوعات کلیدی در برنامه درسی بازاریابی ورزشی، شامل رفتار مصرف کننده، تحقیقات بازار، پیشبرد، محصولات، قیمت گذاری، حمایت مالی، اخلاق کسب و کار، تکنولوژی و بازاریابی الکترونیکی، به معرفی نظریه و مفاهیم اصلی می¬پردازد، بهترین روش¬ها را توصیف میکند و محیط به سرعت در حال تغییر کسب و کار بین المللی ورزشی را ارزیابی میکند. تمامی فصول حاوی مطالعات موردی واقعی و گسترده و بیوگرافی¬های چهره¬های تاثیرگذار صنعت و بررسی تمرینات چالشی است که مخاطبان را تشویق میکنند توانایی¬های ذهنی و عملی خود را به نمایش بگذارند. بازاریابی ورزشی: یک چشم انداز استراتژیک، برای تمامی فعالیت¬های بازاریابی ورزشی و دوره¬های کسب و کار ورزشی یک مبنا و اساس مهم محسوب میشود و برای افرادی که مشغول بازاریابی ورزشی هستند و به دنبال ارتقای عملکرد حرفه¬ای خود می¬باشند و همچنین برای دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت ورزشی یک مرجع ارزشمند به حساب می¬آید. قیمت دوره :۹۰۰۰۰۰ ریال

بازاریابی ورزشی مولفان: متیودی شانک، مارک آر لیبرگر مترجم: دکتر نعمت¬اله نعمتی و همکاران این کتاب با پوشش تمامی موضوعات کلیدی در برنامه درسی بازاریابی ورزشی، شامل رفتار مصرف کننده، تحقیقات بازار، پیشبرد، محصولات، قیمت گذاری، حمایت مالی، اخلاق کسب و کار، تکنولوژی و بازاریابی الکترونیکی، به معرفی نظریه و مفاهیم اصلی می¬پردازد، بهترین روش¬ها را توصیف میکند و محیط به سرعت در حال تغییر کسب و کار بین المللی ورزشی را ارزیابی میکند. تمامی فصول حاوی مطالعات موردی واقعی و گسترده و بیوگرافی¬های چهره¬های تاثیرگذار صنعت و بررسی تمرینات چالشی است که مخاطبان را تشویق میکنند توانایی¬های ذهنی و عملی خود را به نمایش بگذارند. بازاریابی ورزشی: یک چشم انداز استراتژیک، برای تمامی فعالیت¬های بازاریابی ورزشی و دوره¬های کسب و کار ورزشی یک مبنا و اساس مهم محسوب میشود و برای افرادی که مشغول بازاریابی ورزشی هستند و به دنبال ارتقای عملکرد حرفه¬ای خود می¬باشند و همچنین برای دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت ورزشی یک مرجع ارزشمند به حساب می¬آید. قیمت دوره :۹۰۰۰۰۰ ریال

حقوق متقابل زوجین در روابط زناشویی مولف: علیرضا حسنی این کتاب به حقوق و تکالیف مشترک واختصاصی هریک از زن ومرد از دیدگاه قانون مدنی ایران و فقه اسلامی می پردازد. مطالعه دقیق این کتاب به تمامی دانشجویان رشته حقوق، علوم قضایی و فقه ومبانی حقوق اسلامی و تمامی زوجین توصیه می شود. قیمت: ۵۵۰۰۰ ریال

حقوق فرزندان در خانواده مولف: علیرضا حسنی خواننده با مطالعه این کتاب با حقوق کودکان ونوجوانان و وظایف والدین در مقابل فرزندان از دیدگاه قانون و مذهب آشنا می شود. مطالعه این کتاب به تمامی پدران، مادران و زوجین جوان و دانشجویان رشته های حقوق، علوم قضایی و فقه ومبانی حقوق توصیه می شود. قیمت: ۵۰۰۰۰ ریال

جرم شناسی و تئوریهای جدید مولف: جاوید صلاحی جرم شناسی علم نسبتاً جدیدی است که با تمام علوم انسانی ، کمابیش ارتباط دارد متأسفانه در کشور ما تمام کتابهایی که تا کنون در باره جرم شمپناسی مولف شده است به ذکر کلیات و تشریح نظریه های مکاتب قدیم کیفری اکتفا کرده و در مورد پژوهش های جدید جرم شناسی- مخصوصاً تئوری ((بزه دیده شناسی)) که قسمت مهمی از جرم شناسی معاصر است چندان توجهی نکرده اند. در این کتاب ضمن ارائه کلیات جرم شناسی ، بزههای جدید امروزی نظیر : جرایم کامپیوتری، گروگان گیری، آدم ربایی ، قاچاق انسان ها،نسل کشی،جرایم دولتی، همسرآزاری،کودک آزاری ، فرار دختران،فرزند کشی، جرایم تشکیلاتی بین المللی ومخصوصاً ((بزه دیده شناسی)) مورد توجه قرار گرفته و تئوری های جدید امروزی بررسی گردید ونتایج آن در معرض قضاوت عموم علاقمندان، به خصوص حقوقدانان، مصلحین اجتماعی،پژوهشگران و دانشجویان رشته های حقوق ، گذاشته شده است. قیمت: ۷۰۰۰۰ ریال

حضانت کودک مولف: علیرضا حسنی در این کتاب با مفهوم حضانت و وظایف والدین در خصوص حضانت مطابق قانون ایران و قوانین خارجی و همچنین موانع حضانت آشنا می گردد. مطالعه این کتاب به دانشجویان رشته های فقه، علوم قضایی و حقوق پیشنهاد می گردد. قیمت: ۵۰۰۰۰ ریال

حدود مسئولیت شرکتهای تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده سند تجاری امضاشده از سوی مدیران مولف: سیدحسین سادات حسینی در مباحث مربوط به اسناد تجاری محوریت بحث عمدتاً با این فرض است که هرگاه سند تجاری از سوی شخص حقیقی صادر ظهرنویسی یا ضمانت شود مسئولیت شخص صادر کننده ظهرنویس و ضامن چگونه خواهدبود. در این کتاب به مسائلی همانند مسئله مذکور اشاره خواهدشد. قیمت:۴۸۰۰۰ ریال

پژوهش عملیاتی مولف: محبوبه درخشنده این کتاب مشتمل بر پنج فصل است که به تاریحجه تعریف و ویژگیهای فرآیند تحقیق در عملیات، اهمیت برنامه ریزی خطی، روش ترسیمی حل مسائل، روش سیمپلکس، تشریح مساله دوگان و… می پردازد. قیمت: ۵۸۰۰۰ ریال

علوم پایه

تحلیل آماری نتایج آزمایشگاهی به کمک اکسل مولف: حمید هاشمی مقدم امروزه استفاده از آمار جهت کمک به تصمیم گیری بهتر در تمام شاخه های علوم گسترش یافته است. علاوه بر نرم افزار-های تخصصی آماری، نرم افزار اکسل دارای امکانات بالقوه ای برای اجرای آنالیزهای آماری می¬باشد که به دلایل ذیل آموزش اجرای آنالیزهای آماری با این نرم افزار در این کتاب مد نظرقرار گرفت: *آشنایی مقدماتی اکثر افراد ایا کلیات این نرم افزار *نصب آن در اکثر کامپیوترهای شخصی و اداری *آسانی اجرای آنالیزهای آماری با آن قیمت: ۳۵۰۰۰ ریال

مقدمه¬ای بر اکولوژی دریاها و اقیانوس¬ها مولف: شهرام شرفی این کتاب که بر مبنای سعی و تلاش محققین برجسته ای گرد آوری و مولف شده است بخشی از مطالب و یافته های علمی در خصوص دریا واقیانوس را باستحضار خوانندگان میرساند.از آنجا که برای آدمی راز زندگی در دریا همواره سوال بوده است اکولوژی دریا با مفهوم بررسی اثرات متقابل موجودات زنده و محیط زیست دریا به کمک می آید. قیمت: ۶۸۰۰۰ ریال

مولف: حمید هاشمی مقدم هدف این کتاب آشنایی با اصول و اهمیت علم نانو و نانوفن آوری به زبان ساده است. ساختار و فهم ماده در کوچکترین مقیاس یعنی مقیاس مولکولی که طبیعت را طراحی می کند مورد بررسی قرار می گیرد. ابزارهای شناسایی نانو و سنتز آنها و کاربردهای فناوری نانو از مباحث ویژه این کتاب است. قیمت: ۳۲۰۰۰ ریال

مبانی کامپیوتر از دید محاسبات عددی مولفان: محمد غلامی بالادزایی، اکبر هاشمی برزآبادی، رضا مرتضوی به دلیل کاربرد روزافزون کامپیوتر نه تنها در عرصه های علمی بلکه در نیازمندیهای عمومی این کتاب در ۹ فصل مهم تنظیم شده است. شمای کلی عملکرد کامپیوتر، مفاهیم رایج، الگوریتم، برنامه نویسی پاسکال، آرایه ها، ابزار مناسب در برنامه نویسی پاسکال و… مورد بحث قرار گرفته است. قیمت: ۳۵۰۰۰ریال

مفاهیم ژنتیک و بازکردن اسرار زندگی ترجمه و تدوین: قنبر لایی، طاهره رضایی آهوانویی، نیلوفر باقری رنانی همه ما علاقمند به دانستن این موضوع هستیم که طول عمرمان متاثر از چیست و چه صفاتی از ما به فرزندانمان منتقل می شود.در این کتاب علاوه بر پاسخ به چنین سوالاتی موضوعات جالب چگونگی تولید وبقای گونه ها، تکامل، تعیین جنسیت، سرطان و… نیز به بحث گذاشته شده است. قیمت: ۳۲۰۰۰ ریال

عمومی گردآوری و تدوین: غلامحسن واعظی، فریبا تقویان فیزیولوژی علمی است که عملکرد موجود زنده و بخش‌های مختلف بدن آن را مطالعه می‌کند. این کلمه ریشه یونانی داشته و ترکیبی از دو کلمه physis به معنای طبیعت و Logos به معنی علم و شناخت می‌باشد. در طول قرن‌های متمادی دو علم آناتومی و فیزیولوژی، شاخه های اصلی طب و علوم زیستی را تشکیل می داده اند سپس فیزیک، شیمی، روانشناسی و سایر علوم موجب ارتقاء علوم زیستی و طب شدند.در میان شاخه های مختلف علم، علوم بیوشیمی، ژنتیک، فارماکولوژی، بیوفیزیک، مهندسی پزشکی، بیولوژی مولکولی و سلولی و علوم اعصاب جدیدتر هستند. بدلیل هم پوشانی علوم، گاهی تعریف و تعیین مرزبندی بین علوم مختلف بسیار مشکل می‌شود. شاید بتوان بدلیل توجه و تمرکز فیزیولوژی بر عملکرد ارگانیسم های دست نخورده و تاکید آن بر فرآیندهایی که کنترل کننده و تنظیم کننده ویژگی‌های مهم موجودات زنده از قبیل تعیین محدوده دمایی بدن، تنفس، هضم و جذب غذا، رفتارهای تولید مثلی، انقباض ماهیچه‌ها، هدایت پیام عصبی، تبدیل انرژی نوری به تصویر و … آن را از سایر علوم اصلی بیولوژی تشخیص داده و مجزا کرد. به زبان ساده مطالعه علم فیزیولوژی به ما کمک می‌کند که بفهمیم بدن چگونه کار می‌کند. فیزیولوژیست ‌ها همواره سعی در درک سیستم‌های کنترل کننده ای دارد که موجب بقاء و انجام اعمال زیستی موجود زنده می‌شوند. قیمت هر دوره: ۲۰۰۰۰۰ ریال

عمومی گردآوری و تدوین: غلامحسن واعظی، فریبا تقویان فیزیولوژی علمی است که عملکرد موجود زنده و بخش‌های مختلف بدن آن را مطالعه می‌کند. این کلمه ریشه یونانی داشته و ترکیبی از دو کلمه physis به معنای طبیعت و Logos به معنی علم و شناخت می‌باشد. در طول قرن‌های متمادی دو علم آناتومی و فیزیولوژی، شاخه های اصلی طب و علوم زیستی را تشکیل می داده اند سپس فیزیک، شیمی، روانشناسی و سایر علوم موجب ارتقاء علوم زیستی و طب شدند.در میان شاخه های مختلف علم، علوم بیوشیمی، ژنتیک، فارماکولوژی، بیوفیزیک، مهندسی پزشکی، بیولوژی مولکولی و سلولی و علوم اعصاب جدیدتر هستند. بدلیل هم پوشانی علوم، گاهی تعریف و تعیین مرزبندی بین علوم مختلف بسیار مشکل می‌شود. شاید بتوان بدلیل توجه و تمرکز فیزیولوژی بر عملکرد ارگانیسم های دست نخورده و تاکید آن بر فرآیندهایی که کنترل کننده و تنظیم کننده ویژگی‌های مهم موجودات زنده از قبیل تعیین محدوده دمایی بدن، تنفس، هضم و جذب غذا، رفتارهای تولید مثلی، انقباض ماهیچه‌ها، هدایت پیام عصبی، تبدیل انرژی نوری به تصویر و … آن را از سایر علوم اصلی بیولوژی تشخیص داده و مجزا کرد. به زبان ساده مطالعه علم فیزیولوژی به ما کمک می‌کند که بفهمیم بدن چگونه کار می‌کند. فیزیولوژیست ‌ها همواره سعی در درک سیستم‌های کنترل کننده ای دارد که موجب بقاء و انجام اعمال زیستی موجود زنده می‌شوند. قیمت هر دوره: ۲۰۰۰۰۰ ریال

ریاضی عمومی۱ مولفان: محمد غلامی بالادزایی، اکبر هاشمی برزآبادی حسابان یکی از مهمترین مباحث پایه ای در ریاضیات و اساس بسیاری از شاخه های این علم کاربردی است. علاوه بر شاخه های تخصصی در ریاضیات، رد پای مفاهیم مطروحه در حسابان را می توان در بسیاری از علوم همچون مهندسی، پزشکی، اقتصاد و غیره یافت. همچنین درجه اهمیت این مبحث را می توان در ارائه آن به عنوان یکی از دروس پایه تقریبا در برنامه درسی تمامی علوم کاربردی و نظری یافت. بدیهی است که این گستره پر کاربرد بسیاری از صاحب نظران و مدرسان آن را به گردآوری، تدوین، مولف و حتی تصنیف اثرات متنوعی در این باب نموده است. هر چند که هر شیوه ای در بیان مفاهیم و کاربردهای موضوعی حسابان ممکن است بخشی از نیازهای متعلمین این مبحث را برآورده سازد ولی هنوز هم شیوه های بیا ن متفاوتی به تناسب پیشرفت های نرم افزاری و کشف کاربردهای تازه از حسابان در علوم مختلف و یا شاخه های جدید علمی با پیش نیاز این مبحث ارائه می گردد. قیمت: ۹۰۰۰۰ریال

متابولیسم و زیست فناوری گیاهی مولفان: آشیهارا، کروزیر، کومامین مترجمان: حسین عباسپور، رامین کریمی دهکردی بر اساس گزارش¬های سازمان ملل، حدود ۸۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان (۱۴ %) دچار فقر غذایی هستند که تا سال ۲۰۲۰ به یک میلیارد نفر خواهند رسید. تخریب روزافزون جنگل‏ها، مراتع و فضای سبز، گسترش بیابان‏ها، نابودی گونه‏های متنوع گیاهی و جانوری، مقاوم شدن آفات و عوامل بیماری¬زا به سموم و بروز مسائل دیگر، از عوامل تشدید کننده این فاجعه¬ی جهانی می¬باشند. از سوی دیگر، بشر با استفاده بی رویه از امکانات موجود، با محدودیت منابع برای تولیدات کشاورزی روبرو شده است. بنابراین رشد سریع جمعیت و محدودیت منابع، نسل بشر را با خطر گرسنگی مواجه کرده است. از طرف دیگر فناوری‌های سنتی کشاورزی به مرز محدودیت‏های خود نزدیک شده‏اند و انسان، نیازمند بکارگیری فناوری-های جدید است تا بتواند پتانسیل تولیدات کشاورزی را افزایش دهد. در چنین شرایطی، فناوری¬هایی مورد نیاز هستند که دارای قابلیت بهبود ژنتیک و پتانسیل تولیدی گیاهان زراعی و باغی، دام‏، آبزیان و بطور کلی ارگانیسم¬ها و میکروارگانیسم¬ها باشند. با توجه به مطالب ذکر شده یکی از فناوری های نوین که می¬تواند در این زمینه انسان را یاری نماید، زیست فناوری می¬باشد قیمت: ۲۵۰۰۰۰ ریال

مبانی کشت سلول جانوری ترجمه وگردآوری: ویدا حجتی، مهشید الهی یکی از اهداف مهم علوم سلولی تکوینی و مهندسی بافت، کشف روش¬های بهتر و موثرتر برای استخراج، کشت، تکثیر، نگهداری طولانی مدت و تولید بافت و اندام از رده¬های مختلف سلولی است. از این رو استفاده از سلولهای بنیادی، امیدهای زیادی را در جهت معالجه بیماریهای سخت¬درمان پدید آورده است. در عین حال ملاحظات اخلاقی خاصی را نیز در بردارد. با توجه به پیشرفت¬ علوم مرتبط با سلول¬های بنیادی و کاربرد آن¬ها در درمان انواع بیماری¬ها و تولید بافت¬های مختلف در شرایط آزمایشگاهی و همچنین تکنیک¬های مختلف در کشت انواع رده¬های سلولی؛ هدف از نگارش این مجموعه، ارائه مبانی، تکنیک¬ها و تجهیزات آزمایشگاه کشت سلول با تاکید بر سلول¬های جانوری و نکات ارزشمندی در مورد روش¬های آزمایشگاهی در مراحل مختلف آن با سبکی ساده و روان بوده تا خوانندگان محترم در هر گرایشی بتوانند از مطالب آن استفاده نمایند. قیمت: ۱۲۰۰۰۰ریال

بسپارهای هوشمند مولف: دکتر سیدحمید هاشمی مقدم، ناهید فرهاد غلامی متخصصان بسپار با الهام از سازوکارهای هوشمند موجود در طبیعت و همگام با سایر زمینه‌ها سعی در سنتز و تولید بسپارهای هوشمندی داشته‌اند که قابلیت پاسخگویی به یک محرک خارجی معین را برای کاربردهای ویژه و نوظهور و رفع نیازهای تخصصی دارا باشد. این محرک‌ها به سه دسته عمومی فیزیکی مانند نور، دما و میدان الکتریکی، شیمیایی مانند pH و حلال و زیستی مانند آنزیم‌ها تقسیم می‌شوند. طبق یک دسته‌بندی، بسپارهای هوشمند نیز بر اساس حالت فیزیکی به سه حالت زنجیر آزاد در حالت محلول، ژل‌های سه‌بعدی و زنجیرهای سطحی تفکیک‌شده‌اند. بسته به نوع پاسخ به محرک همچون تغییر شکل یا حجم، ظهور تغییرات فیزیکی مانند تغییر رنگ یا انحلال‌پذیری و تغییرات ساختاری در زنجیر بسپار، هر یک از این پلیمرهای هوشمند در صنایع مختلف همچون پزشکی، نساجی، الکترونیک، مکانیک، هوافضا و یا سایر صنایع کاربرد یافته‌اند. این کاربردها امروزه به‌طور چشمگیری در حال پیشرفت هستند. قیمت: ۲۵۰۰۰۰ ریال

غشا پلاسمایی سلول مولفان: مصطفی عبادی، غلامحسن واعظی غشا پلاسمایی بطور فیزیکی سیتوپلاسم و اندامکهای غشایی را از محیط خارجی جدا می سازد و تفاوتهای بین سیتوسل و محیط پیرامونی را حفظ می کند در فصل اول با ساختار غشا پلاسمایی سلول و مدلهای ارائه شده ر این زمینه آشنا می شویم با توجه به مدل برتر موزاییک روان غشا به بررسی ویژگیها و تواناییهای این مدل در پاسخگویی به رفتارهای مختلف غشا و نیز بررسی ساختار و عملکرد هریک از ترکیبات سازنده آن می پردازیم. در فصل دوم از دیدگاه عملکردی نقش غشا سلولی در فرآیندهای مختلف بویژه در نقل و انتقال مواد از جمله انتقال غیرفعال انتقال فعال و در نهایت در پدیده های اندوسیتوزی و پدیده های بازشناسی پیامهای برون سلولی مورد بررسی قرار گرفته است. قیمت: ۱۲۵۰۰ ریال

فنی

کارتهای هوشمند مولف: محمد آسیایی، علی پیروی کارت هوشمند کلید ورود به دهکده جهانی می باشد به طوریکه امروزه در اکثر کاربردهای روزمره افراد وارد شده است. کارتهای هوشمند می توانند سطح بالایی از امنیت را به همراه کاربردهای متنوعشان فراهم کنند.این کتاب شامل موضوعاتی همچون: انواع کارتها، استانداردها و پروتکلهای مربوط به کارتها، مشخصات امنیتی تراشه ها و …. می باشد. قیمت:۴۰۰۰۰ ریال

کشاورزی

اطلس رنگی بیماریهای چمن مولف: توشیکازو تانی مترجم: عادله سبحانی پور این کتاب به منظور کمک به متخصصان بیماری شناسی گیاهی و دیگر دست اندرکاران حرفه کشاورزی و به خصوص فضای سبز در تشخیص بیماریهای چمن نوشته شده است. کارشناسان فضای سبز مدرسان رشته بیماریهای گیاهی، تولید کنندگان چمن محققان و دانشجویان می توانند از این کتاب بهره ببرند. قیمت: ۴۸۰۰۰ ریال

گیاه ذرت چگونه رشد می کند مولفان: استیون دابلیو. ریتچی، جان جی. هانوی، گارن ا. بنسون مترجمان: علی دماوندی، ناصر لطیفی کشاورز برای کسب حداکثر پتانسیل گیاه و رضایت از زحمات خود نیازمند دانش و اطلاعات راهبردی بوده و اطلاع از مراحل نمو و چگونگی رشد گیاه مانند هر موجود زنده ای از مرحله جنینی تا مرحله بلوغ محتاج حمایتهای خارجی است که باید توسط کشاورز اعمال گردد. این کتاب کشاورز را در مورد گیاه ذرت با حمایتهایی که برای شکوفا شدن حداکثر پتانسیل گیاه ضرورت دارد آشنا می کند. قیمت: ۱۸۵۰۰ ریال

به نژادی درختان میوه مناطق معتدله مولف: جیمز اف. هانکوک مترجم: حسین افشاری خلاصه ای از مجموعه اطلاعات موجود در مورد به نژادی انواع میوه ها گردآوری شده است هدف مروری بر روند تکامل و رشد میوه ها، تاریخچه اهلی شدن و روش های به نژادی که هم اکنون به کار گرفته می شود و شیوه های تحلیلی که بر پایه ژنتیک می باشد، است. قیمت: ۶۰۰۰۰ ریال

مایکوتوکسین ها در میوه ها و سبزی ها مولفان: یوکابارکای، گولان نچمن پستر مترجمان: حسین افشاری، محمدمرادی قهدریجانی، حسین حکم آبادی قارچها در طول مراحل مختلف بیماری زایی بر روی میوه ها وسبزیجات، زهرابه ها و متابولیتهای ثانویه مختلفی را تولید می کنند اغلب آنها برای سلامت انسان و حیوان بسیار مضر می باشند در این کتاب قلمرو گسترده فعالیت قارچها و مایکوتوکسینهای آنها در محصولا تکشاورزی و مشتقات آنها خصوصاً آن دسته که جز موارد اصلی رژیم غذایی انسان محسوب می شود مورد بحث وبررسی قرار گرفته است. قیمت: ۵۵۰۰۰ریال

رشدو نمو سویا مولف: پال پدرسن مترجمان: علی دماوندی، ناصر لطیفی رویکرد کشاورزان در سالهای اخیر در دستیابی به دانش و کسب مهارت های لازم در امر مدیریت زراعت گیاهان برای کسب حداکثر زراعت ایجاب میکند که شناسایی زندگی گیاه در اولویت مطالعات کشاورزی قرار گیرد. تفکر جمع آوری ، اهلی کردن ، کشت وبرداشت مسائلی هستند که توسط دانشمندان و محققین محترم با زحمات فراوان به تکامل خود نزدیک شده است، ولی آنچه این تفکر و زحمات را بارور می سازد ، شناخت روند زندگی و ملزومات آن است که باید ترویج گردد. امید است که این تجربه مکمل زحمات فوق الذکر باشد و روند زندگی گیاه سویا و نیازمندیهای آن را برای دست اندرکاران تولید این گیاه در کشور ایران روشن سازد و خواسته نهایی تولید کننده که کسب حداکثر درآمد و ارتقاء استاندارد زندگی خود است، برآورده گردد. قیمت: ۳۵۰۰۰ ریال

خشک میوه های درختی مولفان: سزارتین آلاسالوار، فریدون شهیدی مترجمان: حسین افشاری، حسین عباسپور خشک میوه های درختی مدت ها به دلیل چربی و کالری خیلی بالایی که داشتند از جمله غذاهای ناسالم به شمار می آمدند. در حالی که مطالعات همه گیرشناسی و بالینی اخیر نشان داده اند که مصرف مداوم خشک میوه ها با سطوح مناسب چربی های پلاسمایی، کاهش خطر ابتلا به بیماری هلی قلبی برخی از سرطان ها، سکته، تصلب شرایین، دیابت نوع دوم، التهاب و چندین نوع بیماری دیگر مرتبط می باشد. با وجود این که خشک میوه های درختی دارای چربی و انرژی زیادی هستند لحاظ کردن آنها در رژیم غذایی افراد سالم به مقدار توصیه شده (۵/۴۲ گرم در روز) باعث افزایش وزن نمی شود. در این کتاب به رایج ترین گونه های خشک میوه ها ژرداخته شده است (بادام، آجیل برزیلی، بادام هندی، فندق، ماکادامیا، گردوی آمریکای مرکزی، کاج، پسته و گردو) و بطور خاص شاه بلوط و گردوی ژاپنی مطالعه شده اند. خصوصیات بافتها، چربی، مواد فیتوشیمیایی، و آثار آن ها بر سلامتی نیز مورد مطالعه قرار گرفته اند. کتاب حاضر برای کارشناسان شیمی، شیمی دانان، متخصصان صنایع غذایی، متخصصان تغذیه و متخصصان سلامت جالب و قابل توجه است. در این کتاب اطلاعات با ارزشی برای دانشجویان مقاطع کارشناسی و تکمیلی و دانشمندان آکادمی ها آزمایشگاه های دولتی، و صنایع مرتبط ارائه شده است. قیمت: ۷۰۰۰۰ ریال

فیزیولوژی گیاهان چوبی مولف: استفان جی. پالاردی مترجمان: حسین افشاری، سکینه سعیدی سار، زهرا اوراقی اردبیلی، حسین عباسپور گیاهان سبز معماران اصلی این میراث حیاتی در کره زمین هستند و میان دنیای زنده که ما جزء ذی شعوری از آن هستیم و دنیای بی روح که در آن هیچ موجود زنده ای یافت نمی¬شود یا تنفس نمی کند، تنها ژل مهم را می سازند. کتاب حاضر برای دانشجویان و محققانی که رشد گیاهان چوبی را برسی می نمایند بسیار اهمیت دارد. در این کتاب تلاش شده تا بررسی جامعی بر فیزیولوژ‍ی گیاهان چوبی و مروری بر تمامی منابع مرتبط در این زمینه داشته باشد. فصل اول کتاب فرآیندهای فیزیولوژیکی و بر همکنش خصوصیات وراثتی و محیطی تاکید می نماید. فصل دوم در مورد خصوصیات ظاهری و ساختاری گیاهان چوبی و ساختارهای زایشی بازدانگان و نهاندانگان بحث می نماید. فصل سوم نحوه رشد رویشی گیاهان چوبی مناطق معتدله و گرمسیری را تشریح می کند. فصل چهارم خصوصیات رشد زایشی و فصل پنجم تا شانزدهم فرایند های فیزیولوژیکی دخیل در رشد و نمو گیاهان را بررسی می کند. سایر بخش ها فتوسنتز، تنفس، جذب و انتقال آب، هورمون¬ها و مولکول¬های هدف را شناسایی می کنند. در پایان هر فصل خلاصه¬ای از کل هر فصل آمده است. قیمت: ۷۰۰۰۰ ریال

سورگوم مولفان: علی دماوندی، ناصر لطیفی غلات یکی از مهمترین تولیدات غذایی برای انسان می باشد. در بین غلات سورگوم پنجمین غله استراتژیک دنیاست. کتاب پیش رو که حاصل تجربیات، آموزش و پژوهش بسیار می باشد در جهت افزایش سطح دانش و آگاهی تولیدکنندگان در خصوص جنبه های فیزیولوژی ومورفولوژی سورگوم به رشته تحریر درآمده است. قیمت: ۲۸۰۰۰ ریال

کاربرد گیاهان مهم دارویی ایران وجهان مولفان: حسین جلالی، قنبر لایی برخلاف تصور رایج منظور از کشت وصنعت گیاهان دارویی صرفاً تولید زراعی این گیاهان مثلاً با استفاده از بذور اصلاح شده خارجی در مناطق مناسب کشت آنهاو سپس فرآوری صنعتی مواد دارویی موجود در پیکر رویشی آن گیاهان نیست. در این کتاب به جنبه های مختلف گیاهان دارویی پرداخته شده است. قیمت: ۶۵۰۰۰ریال

تغذیه انسان مولفان: حسین جلالی، مهشیدالهی نیاز انسان به غذا یکی از احتیاجات ذاتی یا فیزیولوژیک است که مهمترین عامل بقای زندگی و طول عمر می باشد . بدون شک چگونگی تغذیه در سلامت وتندرستی انسان به گونه ای موثر است که هیچکس نمی تواند آن را حتی به اندازه ذره ای انکار کند. تغذیه ای که بر اساس اصول علمی و با در نظر گرفتن تمام احتیاجات ما تنظیم شده باشد. در این کتاب به مسائل مهم تغذیه انسان پرداخته می شود. قیمت: ۶۵۰۰۰ ریال

زراعت سورگوم (از کاشت تا مصرف) مولف: علی دماوندی، ناصر لطیفی کتاب پیش رو با عنوان زراعت سورگوم (از کاشت تا مصرف) که حاصل تجربیات آموزش و پژوهش بسیاری می باشد که در شانزده فصل تنظیم شده است و شامل: مقدمه، طبقه بندی، گیاه شناسی، تشخیص مراحل رشدونمو، عوامل محیطی موثر بر رشدونمو، تناوب زراعی، تغذیه گیاه، خاک ورزی، کاشت، آبیاری، آفات و بیماری های مهم سورگوم، علف های هرز، برداشت و موارد استفاده می باشد .مسائل زراعی سورگوم با توجه به ارزش فوق العاده آن خصوصا برای شرایط اقلیمی کشور ایران به طور مفصل تنظیم شده است تا کشاورزان و افراد حقیقی و حقوقی در برنامه ریزی های تولید این گیاه ارزشمند آگاهانه بهره برداری کرده و رضایت کامل از زحمات خود و خدمت خود به تولید غذا و پروتئین مردم داشته باشند. قیمت: ۱۲۰۰۰۰ ریال

راهنمای رنگی بیمارهای غلات دانه ریز مولفان: تی دی مورای، دی دبلیو پری، ان دی کتلین مترجم: عادله سبحانی پور برای تشخیص یک بیماری لازم است گیاهپزشکان به طور مستمر و منظم علایم آن را بررسی کنند. اگر بررسی علایم به تنهایی کافی نبود، ممکن است کشت عامل بیماریزا و انجام آزمایشات دقیق فیزیولوژیکی و مولکولی نیز برای تشخیص آن لازم باشد. این کتاب تشخیص بیماری های گندم، جو، چاودار و یولاف را برای کشاورزان، تولیدکنندگان، متخصصان و مشاوران کشاورزی، دانشمندان علوم گیاهی، دست اندرکاران تولید مواد شیمیایی کشاورزی، متخصصان اصلاح نباتات و همچنین دانشجویان آسان تر می کند. قیمت:۶۳۰۰۰ ریال

تغذیه در بیماریها مولف: حسین جلالی هیچ شکی وجود ندارد که تغذیه ناسالم یکی از علل مهم تاثیرگذار در ابتلا به بیماریهایی از قبیل بیماریهای قلبی- عروقی، دیابت و فشار خون بالا و … است و تغذیه سالم از عوامل مهم پیشگیری و کنترل این بیماریهاست. اطلاعات این کتاب مسیری ارائه خواهد داد تا بر توانایی شما در مراقبت از خود و دیگران اثری مثبت داشته باشید. قیمت: ۲۴۰۰۰۰ ریال

Scroll To Top